loader

Coöperatieve vereniging entorno U.A.

Samen werken aan de fysieke leefomgeving

Wie zijn wij?

entorno is een samenwerkingsverband van zelfstandige professionals die werken aan vraagstukken rondom de fysieke omgeving, zoals stedenbouw, ruimtelijk beleid, planologie, ontwerp, bouwkundig advies en vergunningen. Onze missie is om de leefomgeving beter in te delen en te voorzien van bebouwing die past in de omgeving en voldoet aan wet- en regelgeving.


Onze professionals bundelen hun specialismen in een multidisciplinair team waarin zij elkaars expertise aanvullen en versterken. Zo biedt entorno de beste oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken van opdrachtgevers als de rijksoverheid, provincies, gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, woningbouwverenigingen en het bedrijfsleven.


Wat is uw voordeel?

De werkwijze van entorno is erop gericht om bouwfouten te voorkomen en faalkosten te minimaliseren. Alle specialismen die u nodig heeft om uw ruimtelijke vraagstuk op te lossen, worden bij entorno gebundeld in een team dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor het eindresultaat en van begin tot eind betrokken is bij uw project. Dat betekent voor u als opdrachtgever: één aanspreekpunt en een goede monitoring op deadlines, procedures en het vergunningstraject.


entorno werkt landelijk. Daardoor kunnen we ervoor zorgen dat de juiste specialisten aan uw vraagstuk werken, en bieden we u flexibiliteit en continuïteit. U krijgt een realistisch advies en een totaaloplossing op hoog niveau.


Wat doet entorno?

  • Ontwikkelen van een visie voor stedelijke, landschappelijke en economische ontwikkelingen
  • Opstellen en uitvoeren van ruimtelijk beleid
  • Juridisch, planologisch en stedenbouwkundig advies
  • Ontwerpen - van woning tot (stedelijk) landschap
  • Vergunningstrajecten en vergunningsmanagement
  • Brandveiligheid, bouwkundig en milieu advies
  • Opstellen van aanbestedingen

Meer informatie




Facebook
Twitter
blogspot
Linkedin
Facebook
Twitter
blogspot
Linkedin